6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 10 kapsamında;

Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu, kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi, iş yerinin tertip ve düzeni ve genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumları dikkate alınarak Risk Değerlendirmesi yapılır, alınacak önlemler tespit edilerek işveren veya işveren vekiline bildirilir.