Çalışma koşulları ve zamana bağlı olarak yukarıda sınıflandırılan basınçlı kaplar ve kaldırma-itme makineleri zaman içerisinde bozulmaya ve deforme olmaya başlarlar. Bu süreç ilerledikçe makinelerin ömrü git gide tükenir. Sürekli bakım ile bu durum geciktirilebilir ancak yalnızca yapılacak olan periyodik kontroller ve testler ile emniyetli bir şekilde çalışıp çalışmayacağı belirlenebilir.

“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” iş ekipmanın kontrolü madde 7 ve bakım ve onarımlar ile ilgili kısımlar madde 2 gereğince zorunludur.

Neden Yaptırılmalı?

-İş kazalarının önüne geçmek,

-Makine ve cihazların güvenli olarak kullanımını sağlamak,

-Verimli çalışma koşulları oluşturmak,

-Makine ömürlerinin uzamasına katkı sağlamak,

-İnsan-makine ilişkisine katkı sağlamak,

-Çevre kirlenmesinin önüne geçebilmek,

-Verimli üretimin gerçekleşmesini sağlamak,

 

Basınçlı Kapların test ve kontrolleri,

– İmalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce

– Veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra,

– En az 3 ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanmaya başlanmadan önce ve

– Her halükarda periyodik olarak YILDA BİR yapılmalıdır.

Kaldırma makineleri ve araçlarının (Çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular) test ve kontrolleri,

– Her çalışmaya başlamadan önce operatörleri tarafından test edilmesi gerekmekte,

– Her halükarda periyodik olarak YILDA BİR yapılmalıdır.