İş Güvenliği Uzmanlarımız çalışan sayısı ve tehlike sınıfına uygun olarak iş yerlerine İş Güvenliği Uzmanlarının,Görev,Yetki,Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında;

 • Risk Analizi hazırlanması
 • Acil Durum Planı hazırlanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin verilmesi
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve diğer yasal mevzuatın takibi
 • Teknik Ölçüm Hizmetleri’nin yönlendirilmesi
 • Çalışan sayısı 50’yi geçen yerlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulması
 • Yıllık Eğitim Planı hazırlanması
 • Yıllık Faaliyet Planı hazırlanması
 • Patlamadan Korunma Dökümanı hazırlanması (Yönlendirilmesi)
 • Acil Durum Tahliye ve Yangın Tatbikatları yapılması
 • İş Kazası kök sebep analizi
 • Sertifikalı Yangın Eğitimi verilmesi (Yönlendirilmesi)
 • Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi
 • Kişisel Koruyucu Donanım Tespiti,  hizmetlerini verirler.