İş kazası ve meslek hastalığı hallerinde işverenlerce yapılması gereken işlemler, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında danışmanlık hizmetleri, İş kazası ve meslek hastalığında işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu gibi konularda eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri gerçekleştirilmektedir.