6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ nun 22. Maddesi, 50 kişi ve üzerinde çalışanı olan ve 6 aydan uzun süren sürekli işlerin yapıldığı yerlerde İSG Kurulunun kurulmasını ve Kurul Üyelerinin İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili özel olarak eğitim almalarını şart koşmaktadır.

Sevgim OSGB tarafından İSG Kurul Üyelerinin almaları zorunlu olan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri verilmekte,  İSG faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi sağlanmaktadır.