6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 11 kapsamında;

Çalışma ortamı, iş ekipmanları, çevre şartları ve risk değerlendirme sonuçları dikkate alınarak tehlike ve kaza potansiyellerini tanımlayan Acil Eylem Planları hazırlanır ve Acil Durum Ekipleri belirlenerek gerekli tatbikatların yapılması için işverene rehberlik edilir.