İşyeri Hekimlerimiz ve Diğer Sağlık Personelimiz çalışan sayısı ve tehlike sınıfına uygun olarak iş yerlerine İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev,Yetki,Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında;

İşyeri Hekimi;

  • Sağlık taramalarının tespiti
  • Meslek hastalıklarına yol açabilecek durumların tespiti ve düzeltici önleyici faaliyet önerisi
  • Risk değerlendirmesine katılım
  • Çalışanların sağlık gözetimi, işe giriş ve işin devamı süresinde periyodik kontrol muayeneleri
  • İş sağlığı konusunda eğitimler düzenlenmesi
  • İlkyardım konusunda yönlendirme yapılması hizmetlerini verir.

Diğer Sağlık Personeli;

  1. İşyerlerine mahsus iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlaması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,
  2. İşletme bazında çalışan işçilerin sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olmak,
  3. İşyerlerinde yürütülecek ilk yardım hizmetlerinin organizasyonu yapmak ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,
  4. İşçilerin sağlık eğitiminde görev almak hizmetlerini verir.